Politica de Prelucrare și Protecție a Datelor cu Caracter Personal în cadrul OIPA Legume Fructe:

Politica de Prelucrare și Protecție a Datelor cu Caracter Personal în cadrul OIPA Legume Fructe:

 1. Scopul Politicii: Politica de Prelucrare și Protecție a Datelor cu Caracter Personal în cadrul OIPA Legume Fructe stabilește principiile și procedurile conform cărora organizația colectează, stochează, utilizează, protejează și șterge datele cu caracter personal ale membrilor, partenerilor și altor părți implicate.
 2. Colectarea și Utilizarea Datelor cu Caracter Personal:
  • OIPA Legume Fructe colectează date cu caracter personal în mod transparent și în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Datele cu caracter personal sunt colectate doar în scopuri legitime și sunt utilizate exclusiv în cadrul activităților organizației, cum ar fi comunicarea, gestionarea membrilor și partenerilor, sau pentru scopuri specifice pentru care au fost colectate.
 3. Accesul și Confidențialitatea Datelor:
  • Accesul la datele cu caracter personal este restricționat la personalul autorizat al OIPA Legume Fructe și este limitat la necesitățile de serviciu.
  • Datele cu caracter personal sunt tratate cu confidențialitate și respect față de drepturile individuale ale persoanelor vizate.
 4. Protecția și Securitatea Datelor:
  • OIPA Legume Fructe implementează măsuri adecvate pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, alterării sau divulgării.
  • Se aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.
 5. Transferul Datelor cu Caracter Personal:
  • Transferul datelor cu caracter personal în afara organizației este efectuat doar în conformitate cu legislația în vigoare și cu garanții adecvate de protecție a datelor.
 6. Drepturile Persoanelor Vizate:
  • Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
  • OIPA Legume Fructe se angajează să răspundă în mod prompt și eficient la cererile persoanelor vizate privind exercitarea drepturilor lor în ceea ce privește datele cu caracter personal.
 7. Actualizarea Politicii:
  • Politica de Prelucrare și Protecție a Datelor cu Caracter Personal în cadrul OIPA Legume Fructe este revizuită și actualizată periodic pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare și pentru a reflecta schimbările în practicile organizației.

Aceasta Politică de Prelucrare și Protecție a Datelor cu Caracter Personal intră în vigoare începând cu data de 01.03.2024 și se aplică în toate activitățile desfășurate de OIPA Legume Fructe care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.