Ce sunt OIPA ( Organizatiile InterProfesionale ) in general ?

Organizațiile interprofesionale (OIPA) sunt grupuri de actori economici din același sector (producători, procesatori, distribuitori etc.) care își propun să promoveze și să apere interesele întregii filiere. Acestea joacă un rol crucial în coordonarea acțiunilor, reglementarea pieței, cercetarea și dezvoltarea, promovarea produselor și gestionarea eventualelor crize.

Principalele misiuni ale unei organizații interprofesionale în sectorul fructelor și legumelor includ:

  1. Promovarea Produselor: Organizarea de campanii de comunicare pentru promovarea consumului de fructe și legume, conștientizarea publicului asupra beneficiilor unei alimentații sănătoase și echilibrate.
  2. Cercetare și Dezvoltare: Finanțarea și susținerea cercetării pentru îmbunătățirea tehnicilor de producție, calitatea produselor și dezvoltarea de noi soiuri adaptate nevoilor pieței și constrângerilor de mediu.
  3. Gestionarea Calității: Elaborarea de standarde de calitate și caiete de sarcini pentru garantarea siguranței alimentare, urmărirea produselor și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare.
  4. Negociere Colectivă: Reprezentarea intereselor diferiților actori din filieră în timpul negocierilor comerciale, în special cu distribuitorii și marile suprafețe, pentru a apăra prețuri echitabile și condiții de muncă acceptabile.
  5. Gestionarea Crizelor: Implementarea dispozitivelor de gestionare a crizelor (epidemii, condiții climatice nefavorabile etc.) pentru a limita pierderile economice și a asigura continuitatea aprovizionării cu produse proaspete.

Aceste organizații pot varia în funcție de țări și regiuni, dar obiectivul lor principal este de a consolida competitivitatea și durabilitatea sectorului de fructe și legume.

In Romania, pentru sectorul legume fructe va puteti exprima doleantele aici :