Propuneri ale OIPA Legume Fructe catre Ministerul Agriculturii din 15.02.2024

Textul integral.

 

NR.7/15.02.2024

Document discutat și asumat, cu propuneri şi precizări referitoare ale

Sectorului Horticol,

Stimate domnule Ministru,
Organizația Interprofesională Națională „ PRODCOM Legume-Fructe“ din
România (OIPA ProdCom Legume Fructe) este persoana juridică română de drept
privat, de interes public, cu caracter profesional, este reprezentantă a sectorului
legume și fructe din România vă supune atenției că autoritățile naționale nu oferă
suficiente pachete fiscalo-legisative-educaționale care să stimuleze activitatea acestui
Subdomeniu Horticultura, prioritar Sectorului Agro-alimentar și Dezvoltării zonelor
rurale.
În vederea redresării și consolidării sectorului horticol romanesc OIPA ProdCom
Legume – Fructe vă propune următoarele direcții principale de acțiune pentru a fi puse
în practică în perioada programatică următoare:
1. Încheiere ACORD INTERPROFESIONAL cu Casa Română de Comerț
Agroalimentar UNIREA” S.A. .
2. Elaborarea Contract Comercial Cadru la nivel național pentru
SUVERANITATE ALIMENTARĂ NAȚIONALĂ:
– eliminare monopolul, concurența monopolistică şi oligopolul multinaționalelor
pe întreaga piaţă a României – modul discreţionar din partea acestora al marilor
retailerii – supermarketurile.
– eliminarea concurenţei reale cât şi a celei potențiale – acordarea de prețuri de
achiziție sub prețul de producție.
Contract Comercial Cadru la nivel național cu S.N. „Casa Română de Comerț
Agroalimentar UNIREA” – S.A şi Asociația Marilor Rețele Comerciale din România
(AMRCR) .
Contract comercial cadru – document care stabileşte toate condiţiile colaborării
dintre furnizor şi comerciant (Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, … dreptul de a-şi
negocia colectiv contractele, ţinând cont de situaţia economica particulară a
sectorului legume-fructe ca urmare a condițiilor climaterice specifice ; care oferă
organizaţiilor de producători posibilitatea de a lua măsuri pentru stabilizarea
sectorului în perioadele de dezechilibre grave pe pieţe.
3. Înființare Consiliu Consultativ în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale și/sau Guvernul României format din cele cinci Organizații Interprofesionale
Naționale din România:

Pagina 2 din 4
ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon :+4072-863.63.63;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
•Organizația Interprofesională pe Produs Cereale, Oleaginoase și Produse
Derivate”
•Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă
•Organizaţia Interprofesională pentru Carne de Pasăre, Ouă şi Procesate din
Acestea.
• Organizaţia Interprofesională Carne de Porc .
•Organizația Interprofesională Națională „ PRODCOM Legume-Fructe“ din
România.
4. Înființarea unei Comisii de Competiţie din cadrul Organizaţiilor
Interprofesionale ale Producătorilor Agricoli, un mediu concurenţial normal,
asigurându-se transparența și funcționarea adecvată a pieței:
•revenirea la normalitate şi la un comerţ modern şi sustenabil privind respectarea
51% produs românesc în stare proaspătă, provenit direct din zona economică –
măsură de sănătate publică;
•fixarea de preț maxim prin stabilirea unui adaos comercial maxim;
•obliga la „test de competiție“ înainte de autorizarea de noi magazine;

•impozitarea prin taxe speciale pe hrana lipsite de valoare nutritivă, alimentelor-
gunoi, produsele care imită alimentele, înlocuitori.

5. Înființarea Direcției Horticultură ȋn cadrul organigramei(structurii
organizatorice şi ştatului de funcții) a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
6. Elaborare Strategia Horticulturii, actualizarea premiselor care stau la baza
elaborării strategiei naționale de redresare și consolidare a domeniului în vederea
stabilirii cât mai exacte a situației actuale dar și a unor obiective strategice, cum ar
fi:
a. Creșterea suprafețelor acoperite cu sere și solarii adaptate specificului de
producție legume în extrasezon, în vederea reducerii importurilor și asigurării
pieței interne cu produse proaspete;
b. Creșterea suprafețelor pomicole protejate cu sisteme de protecție antigrindină
și anti ploaie sau de tip tunel;
c. Creșterea suprafețelor de legume mecanizate în câmp și promovarea hibrizilor
de legume cu rezistente genetice specifice;
d. Dezvoltarea horticulturii ecologice și susținerea exportului pe piețele
occidentale a produselor de înalta calitate nutrițională.
7. Consolidarea cooperativelor prin acordarea de subvenții directe prioritare
prin raportare la cantitatea de produs vânduta de cooperative către parteneri
comerciali interni sau externi sau direct in piețe sau magazine online.

Pagina 3 din 4
ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon :+4072-863.63.63;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
8. Consolidarea cooperativelor prin stimularea investițiilor colective atât in
producția primara cat mai ales in depozitare/condiționare si procesarea produselor
horticole.
9. Consolidarea cooperativelor prin aplicarea de programe de sprijin pentru
promovarea produselor autohtone atât pe piața interna cat si la export.
10. Stimularea investițiilor în folosul comunității cu 0(zero) lei participare
(înființarea de unități de producție: construiește-operează-transferă), returnare plată
pentru 30 de ani din profiturile generate la nivel de fermier /cooperativa prin aplicarea
granturilor in procente cât mai consistente (100% din valoarea investițiilor);
– Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. integrator şi garant.
– Atribuirea conducerii „Casei Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” sub
Contract de Management de către OIPA ProdCom Legume Fructe prin
comisionare 40% la profit.
11. Creșterea cuantumurilor veniturilor fermierilor din plățile directe / unitatea
de suprafață după cum urmează:
a. In primii 3 ani pentru pomi și arbuști fructiferi 5000 euro/an, urmatorii 3 ani până
la intrarea pe rod economic 3000 euro/an si dupa intrarea pe rod economic
respectiv anul VI – 2000 euro/an.
b. pentru cultura legumelor în spații protejate încălzite(sere) cultivarea în flux
tehnologic continuu (an agricol) 50.000 Euro/ha cu dovada achiziționării
combustibililor pentru încălzire.
c. pentru cultura legumelor în spații protejate reci (sere/solarii-Ciclu I martie-iulie)
20.000 Euro/ha cu dovada achiziționării combustibililor pentru încălzire si/sau
modernizare.
d. pentru cultura legumelor în câmp la producție standard-normativ:
– pentru industrializare 100% :10.000 euro/ha (max.5.000ha din fiecare cultură:
tomate, castravete, mazăre, fasole fideluță, ceapă).
– pentru comercializare 5.000 euro/ha(max.3.000ha din fiecare cultură: tomate,
castravete, mazăre, fasole fideluță, ceapă).
e. pentru culturile de legume si fructe ecologice in câmp sau in spatiile protejate
enumerate mai sus subvenția sa crească cu 20% fata de culturile convenționale.
f. pentru ciupercile de cultură…………
g. pentru cultura cartofului timpuriu și de toamnă……………………. .
OIPA ProdCom Legume Fructe face aceste propuneri pentru relansarea sectorului,
asigurarea securității alimentare a României, stimularea asocierii fermierilor si
promovarea produselor romanești la export.
În concordanță cu politica agricolă comună OIPA ProdCom Legume Fructe își
dorește „Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și performanță; Distribuirea
mai echitabilă a plăților directe“.

Pagina 4 din 4
ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon :+4072-863.63.63;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
Având în vedere cele menționate mai sus în conformitate cu legislația în vigoare
privind acest subiect de interes național și precizăm că OIPA ProdCom Legume
Fructe și-a reiterat această intenție pentru aceste sume care au fost transmise şi
solicitate în nenumărate rânduri în acest cuantum real al costurilor de producție, acum
având deplina încredere că ve-ți da dovadă de necesitatea urgentă a sectorului
Horticultură, ne exprimăm sprijinul nemijlocit în vederea atingerii dezideratelor
naționale.
ARGUMENTE, legislația României și UE:
– Dezvoltarea Durabilă a RO, OBIECTIVUL 2: FOAMETE “ZERO”
Orizont 2020: 3. Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu
valoare genetică ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum
legumicultura;
– Lege nr. 112/2007, Art.14(2), unități de producție;
– Lege 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploatațiilor agricole.
OIPA ProdCom Legume-Fructe apreciază deschiderea către producătorul şi
consumatorul român, prin a vă alătura iniţiativei Organizației noastre de a veni în
sprijinul reciproc producător agricol-consumator, subvenționare energie electrică,
pentru a oferi șansa producătorilor autohtoni(legumicultură: sere-solarii, abatoare,
fabrici de procesare produs legume-fructe) de produce produse agroalimentare
autohtone şi la preţ accesibil pentru consumatori.
Considerăm că alăturarea serviciilor noastre, destinate agricultorilor, onorează
ambele părți.
Vă mulțumim și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice detalii și/sau
informații suplimentare.
Anexăm :
– fișe cheltuieli culturi legume, fructe, procesare, etc. .

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale PREȘEDINTE
OIPA ProdCom Legume-Fructe
Elena TATOMIR, Director general, Ing. Gheorghe VLAD