Rezumat al Propunerilor din 15.02.2024

Pentru revitalizarea și consolidarea sectorului horticol românesc, OIPA ProdCom Legume-Fructe propune următoarele direcții principale de acțiune pentru a fi puse în practică în perioada programatică următoare:

 1. Încheierea unui ACORD INTERPROFESIONAL cu Casa Română de Comerț Agroalimentar “UNIREA” S.A.
 2. Elaborarea unui Contract Comercial Cadru la nivel național pentru SUVERANITATEA ALIMENTARĂ NAȚIONALĂ:
  • Eliminarea monopolurilor, concurenței monopoliste și oligopolului multinaționalelor pe întreaga piață a României.
  • Stabilirea unui contract comercial cadru la nivel național cu S.N. “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – S.A și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR).
  • Contractul comercial cadru stabilește toate condițiile colaborării între furnizor și comerciant.
 3. Înființarea unui Consiliu Consultativ în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și/sau Guvernul României format din cele cinci Organizații Interprofesionale Naționale din România.
 4. Înființarea unei Comisii de Competiție în cadrul Organizațiilor Interprofesionale ale Producătorilor Agricoli, asigurând un mediu concurențial normal, transparență și funcționare adecvată a pieței.
 5. Înființarea Direcției Horticultură în cadrul organigramei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
 6. Elaborarea Strategiei Horticulturii, actualizarea premiselor care stau la baza elaborării strategiei naționale pentru redresare și consolidare, în vederea stabilirii cât mai exacte a situației actuale și a obiectivelor strategice.
 7. Consolidarea cooperativelor prin acordarea de subvenții directe prioritare în raport cu cantitatea de produs vândută de cooperative către parteneri comerciali interni sau externi sau direct în piețe sau magazine online.
 8. Consolidarea cooperativelor prin stimularea investițiilor colective atât în producția primară, cât și în depozitare/condiționare și procesarea produselor horticole.

OIPA ProdCom Legume-Fructe aduce aceste propuneri pentru relansarea sectorului, asigurarea securității alimentare a României, stimularea asocierii fermierilor și promovarea produselor românești la export. În concordanță cu politica agricolă comună, OIPA ProdCom Legume-Fructe își dorește “Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și performanță; Distribuirea mai echitabilă a plăților directe”.