Propuneri, soluții şi observații în regim de urgență ale Organizației Interprofesională Națională PRODCOM Legume-Fructe din România pentru Sectorul Veegetal privind deblocarea situației de moment referitoare la stocurile de cantități semnificative a producțiilor de cereale, legume-fructe, respectiv la presiunea pe preț pentru a nu vinde în pierdere și de a sprijini producția agroalimentară autohtonă

 

 

1

ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon :+40 728 636 363;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
NR.65/04 iulie 2023
Domnului Florin-Ionuţ BARBU
Ministrul Agriculturii
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3,
București, România
Re: Propuneri, soluții şi observații în regim de urgență ale Organizației
Interprofesională Națională PRODCOM Legume-Fructe din România
pentru Sectorul Veegetal privind deblocarea situației de moment
referitoare la stocurile de cantități semnificative a producțiilor de cereale,
legume-fructe, respectiv la presiunea pe preț pentru a nu vinde în pierdere
și de a sprijini producția agroalimentară autohtonă,
Stimate domnule ministru,
Suntem onorați să ne adresăm dumneavoastră în legătură cu Propuneri, soluții şi
observații, pentru Sectorul Veegetal privind deblocarea situației creată de
moment datorată stocurilor cu cantități semnificative din producția 2022-2023 de
cereale şi legume-fructe, existența reală de la acest moment dat azi data prezentei
adrese, respectiv presiunea pe preț pentru a nu vinde în pierdere și de a sprijini
producția agroalimentară autohtonă.
Subscrisa Organizația Interprofesională Națională „ PRODCOM LegumeFructe“ din România (OIPA ProdCom Legume-Fructe), este persoană juridică
română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional iar prin
reprezentanții activităților economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar,
este garantul asigurării şi reglementării unui mediu concurenţial normal,
asigurându-se transparența și funcționarea adecvată a pieței şi este reprezentanta
sectorului fructe și legume la nivel național.
Urmare a participării OIPA ProdCom Legume Fructe la recentele dezbateri
organizate, a calității de membru în mai multe comisii-parteneriate cu Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi altor autorități publice ale României,
organizația vă supune atenției dumneavoastră Domnule Ministru al Agriculturii
Florin-Ionuţ BARBU rolul economic, social și de mediu al domeniului agricultură
la nivel naţional.
Având în vedere prevederi ale legislației națională, comunitară şi internațională,
putem uza de acestea, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizari comune a
piețelor produselor agricole şi de punere în aplicare cu prevederile specifice precum
şi de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar de sprijinire a
2

ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon : +40 728 636 363;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
producătorilor de produse agroalimentare, cât şi de stabilire a unor măsuri de
sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de
cereale, fructe si legume, în temeiul legislației în vigoare.
România trebuia să implementeze un număr de măsuri astfel încât să se
conformeze cerinţelor contextuale din prezent, al Siguranţei şi Securităţii
Alimentare în scopul combaterii cauzelor structurale ale insecurității alimentare și,
pe cale de consecință, să răspunda unor noi provocări şi, eventuale, ameninţări care,
oricând, se pot transforma în crize agroalimentare acute, în acest sens vă supunem
atenției următoarele:
Propuneri şi soluții :
1. Exportul, Achiziția şi/sau Retragerea în regim de urgență a 2.000.000 To
cereale din producția autohtonă pentru o REZERVĂ DE CRIZĂ pentru timp pe
6 luni de zile (împrumut către MAPN, Spitale, ajutoare pentru Republica
Moldova, etc.).
Context : Invocarea măsurilor de piață referitoare la practicile comerciale
neloiale şi aplicare a măsurilor excepționale (Regulamentul UE nr. 1308/2013
dezechilibre grave pe piețe) utilizate ȋn timp de criză pentru a preveni o scădere
bruscă a prețurilor și/sau pentru a atenua consecințele acesteia.
2. Aprobarea măsurilor de intervenții sectoriale finanțate din Pilonul I PAC și,
mai ales a măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și
legumelor – retragerile de pe piață – fără a se condiționa acordarea sprijinului
de punerea în aplicare a unui program operațional.
Context : Contract comercial cadru – document care stabileşte toate condiţiile
colaborării dintre furnizor şi comerciant, conform Regulamentul (UE) nr.
1308/2013.
3. Aplicarea reglementărilor achiziții pe Lanțul scurt de aprovizionare a
instituțiilor din domeniul public :Administrația Națională a Penitenciarelor
(ANP), Ministerul Apărării Naţionale (MAN), Ministerului Sănătății prin
spitalele din subordine, Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, etc., menit
să creeze obiceiuri alimentare sănătoase care să ducă la creșterea consumului de
produse locale.
4. Eliminarea şi/sau Limitarea importurilor în intra sezon/6 luni de zile a
cantităților de produse agroalimentare, cereale, legume-fructe similare cu cele
ale României printr-un cadru precis, organizat și susţinut material de către
Guvern.
5. Reglementarea expresă şi clară a Filierei produselor agricole/
agroalimentare (definire, structura, tipuri de filiera).
6. Încheierea unui Acord Interprofesional al Organizației Interprofesională
3

ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon : +40 728 636 363;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
Națională PRODCOM Legume-Fructe din România cu S.N. „Casa Română de
Comerț Agroalimentar UNIREA” – S.A.
7. Contract Comercial Cadru la nivel național cu S.N. „Casa Română de Comerț
Agroalimentar UNIREA” – S.A şi Asociația Marilor Rețele Comerciale din
România (AMRCR) .
Contract comercial cadru – document care stabileşte toate condiţiile colabora(rii
dintre furnizor şi comerciant (Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, … dreptul de aşi negocia colectiv contractele, ţinând cont de situaţia economica particulară a
sectorului legume-fructe ca urmare a condițiilor climaterice specifice ; care ofera
organizaţiilor de producători posibilitatea de a lua măsuri pentru stabilizarea
sectorului în perioadele de dezechilibre grave pe pieţe.
8. Transformarea gospodăriilor ţărăneşti – în ferme agricole familiale cu
caracter comercial.
9. Formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural – Economii
Agricole Locale (EAR).
Observații :
„Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre ramurile importante ale
economiei româneşti. Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în
formarea Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii de 6% din PIB, iar în
statele membre ale UE se situează la aproximativ 1,7%.“
1. România Stat agrar, cu situaţia unei economii tributare pământului, are o şansă
uriaşă în plină criză, nu doar pentru refacerea ei, ci şi pentru a ocupa poziția de
altă dată, nu numai în zona balcanică, vrem sănătatea economică, socio-politică
şi spirituală a ţării prin dezvoltarea agriculturii.
2. România aparține țărilor agricole, face parte din centura climatică temperată
a emisferei nordice, unde s-au format zone horticole productive, cu o mare
diversitate de specii si sisteme de cultură. De aceea, resursele pedo-climatice
trebuie folosite cu eficienta maxima, in care sens este obligatorie monitorizarea
lor permanentă.
3. Rolul economic, social și de mediu al Domeniului Agricultură, Sectorul
Vegetal-Subdomeniul Horticultură în Sectorul Legumicol „ Sector de
Importanță națională “, ca activitate ştiințifică şi economică prioritară. Este
atât de cunoscut faptul că tehnologia de cultivarea speciilor legumicole ȋn spaţii
protejate (sere, solarii, tunele joase, răsadniţe-ȋncălzite şi/sau reci) ca singura
alternativă la schimbările climatice.
4. Organizația constituind o implicare de cca.60% în zone horticole productive,
cu o mare diversitate de specii și sisteme de cultură și monitorizarea permanentă
a resurselor pedo-climatice, ce trebuie utilizate cu eficiență maximă.
4

ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon : +40 728 636 363;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
5. OIPA ProdCom Legume Fructe are rolul economic, social și de mediu al
domeniului agricultură la nivel naţional.
6. România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete, dar se
dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă,
trebuie dezvoltată o agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției
sănătoase. România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva
suprafeței agricole utilizate, motiv pentru care eficiența agricolă, consolidarea
exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de procesare alimentară, sunt o
prioritate.
Propuneri care răspund necesităților şi venind în întâmpinarea nevoilor
specifice ale producătorilor agricoli, prin consolidarea orientării către piață,
creșterea competitivității și protejarea sistemului agro-financiar de utilizările ilicite,
cât şi dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, reglementare legislativă la
nivel național, în contextul „ Agricultura sustenabilă – digitalizare, tehnologie şi
siguranță alimentară “.
Vă adresăm rugămintea de a lua în considerare cele menționate, în conformitate
cu legislația în vigoare privind acest subiect de interes pentru autoritatea condusă
de dumneavoastră Domnule Ministru al Agriculturii Florin-Ionuţ BARBU și vă
adresăm invitația de a stabili și participa la o întâlnire cu reprezentanți ai conducerii
OIPA ProdCom Legume Fructe în săptămâna 10-14 iulie 2023, pentru a vă putea
informa cu detalii privind funcționarea Sectorul Legumicol, sector de
Importanță națională, prioritar în strategia de dezvoltare durabilă a agriculturii și
tranziția României către o societate sustenabilă.
OIPA ProdCom Legume Fructe recomandă și subscrie pentru cele precizate
mai sus ca reglementare legislativă la nivel național în contextul schimbărilor
climatice și a combaterii sărăciei rurale, ce va elimina riscurile semnificative
(schimbărilor climatice, transformarea digitală, inegalitățile și societățile în curs de
îmbătrânire), în zone horticole productive, cu o mare diversitate de specii și sisteme
de cultură și monitorizarea permanentă a resurselor pedo-climatice, ce trebuie
utilizate cu eficiență maximă. Organizația constituind o implicare de cca.80%,
are Harta viitorului României, reeditarea dezvoltării durabile şi sustenabilă a
agriculturii României 300%, prin valorificarea identității poporului român în
perspectiva 2023-2050.
OIPA ProdCom Legume-Fructe subscrie prin participarea horticulturii la
creşterea economică a României numai prin politici agricole naționale cu obiective
clare și cuantificabile socio-agro-economic cuprinse în Strategia de dezvoltare
5

ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ NAȚIONALĂ
“PRODCOM LEGUME-FRUCTE” DIN ROMÂNIA
Sediul social : comuna Mogoşoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr. 20, Județul Ilfov;
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţii al Judecătoriei Sector 1, Bucureşti, sub
nr.17/08.03.2007; CIF21369354/16.03.2007; Telefon : +40 728 636 363;
web: www.oipalegumefructe.ro, email: office@oipa.ro, presedinte@oipa.ro
durabilă a agriculturii, cât şi ca răspuns la misiunea din programul de guvernare,
prin a produce economic şi la prețuri accesibile consumatorului.
Vă mulțumim și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice detalii
și/sau informații suplimentare.
În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre,
Cu deosebită considerație,
PREȘEDINTE
OIPA ProdCom Legume-Fructe
Ing.Gheorghe VLAD

 

 

Documentul original aici .65.E 5 iul.2023 MADR Min.BARBU F. Interventie dezechilibre in Piata