Ce este OIPA Legume Fructe ?

 

OIPA Legume Fructe ( Organizatia Interprofesionala a Producatorilor Agricoli de Legume si Fructe ) este o organizație interprofesională din România, înființată cu obiectivul principal de a reprezenta și promova interesele producătorilor din sectorul legume-fructe. Această organizație are un rol crucial în a asigura dezvoltarea durabilă și prosperitatea acestui sector, prin intermediul colaborării strânse dintre producători din diverse regiuni ale țării. Prin aceasta, se creează o platformă unită și solidară pentru schimbul de informații, bune practici și expertiză, cu scopul de a îmbunătăți calitatea produselor și eficiența culturilor, dar și pentru a facilita accesul la piețe mai extinse, la nivel național și internațional.

OIPA Legume Fructe își îndeplinește misiunea prin intermediul a mai multor inițiative și activități cheie:

  1. Reprezentarea Intereselor: OIPA acționează ca un reprezentant activ și puternic al producătorilor de legume și fructe în dialogul cu autoritățile guvernamentale, instituțiile europene și organizațiile de profil, pentru a promova și proteja interesele membrilor săi.
  2. Dezvoltare Durabilă: Organizația încurajează practicile agricole durabile, promovând gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protejarea mediului înconjurător.
  3. Inovare și Cercetare: OIPA sprijină inovarea în sectorul legume-fructe și susține cercetările științifice pentru a îmbunătăți calitatea, productivitatea și competitivitatea producțiilor agricole.
  4. Acces la Piață: OIPA facilitează accesul producătorilor la piețe la nivel local, național și internațional, promovând produsele românești de calitate pe plan intern și extern.
  5. Formare și Informare: OIPA oferă programe de formare și informare pentru producători, sprijinindu-i astfel în îmbunătățirea competențelor și adaptarea la schimbările de pe piață.
  6. Rezolvarea Problemelor Comune: OIPA facilitează dialogul între producători și partenerii din industrie pentru a identifica și soluționa problemele comune, oferind soluții optimizate.

Prin angajamentul său neobosit pentru dezvoltarea durabilă a sectorului legume-fructe, OIPA Legume Fructe se impune ca un pilon esențial în sprijinirea producătorilor din România, promovând în același timp potențialul imens al agriculturii românești pe scena națională și internațională.

Contact :

Presedinte: Vlad Gheorghe

 Telefon: +4 0723 253 318

 Email: presedinte@oipa.ro