Contact OIPA Legume Fructe

Contact OIPA Legume Fructe

Adresa: Sos. Bucuresti – Targoviste, nr. 20, Mogosoaia, jud. Ilfov, Romania

Presedinte: Vlad Gheorghe

 Telefon: +4 0723 253 318

 Email: presedinte@oipa.ro

Coordonator: Tudor Seicarescu

Whatsapp/ SMS : +4 0722 789 938

Email: tudor@oipa.ro

 

Email general : office@oipa.ro